Samen naar een beter Ternat

BESTUURSAKKOORD 2019-2024

Ternat is wat ons bindt

Het gaat hard. Al bijna negenhonderd Ternattenaren sloten zich aan bij burgerinitiatief High Five. Dat geeft energie om er nog harder tegenaan te gaan. We gaan voluit voor die vijf-sterrengemeente!
De ambassadeurs van Voor Ternat vertegenwoordigen ons burgerinitiatief in de gemeenteraad. In plaats van problemen te benoemen zoeken ze samen met jou naar oplossingen. Links, rechts of tussenin: Ternat is wat ons bindt.

Burgers dragen het beleid

Om het samenleven te organiseren moeten we samen keuzes maken. Hoe richten we het speelplein in onze wijk in? Hoe organiseren we het verkeer? Hoe pakken we milieuzorg, uitsluiting of migratie aan? Maar samen keuzes maken, hoe organiseer je dat? Niet door een keer om de zes jaar te gaan stemmen, denken wij. Met High Five en Voor Ternat gaan we resoluut voor doorgedreven inspraak en een beleid dat door burgers is gedragen.

Vandaag volstaat het niet langer om aan de mensen te vragen wat ze denken van de plannen van het bestuur. Verkozen politici en ambtenaren spelen een belangrijke rol, maar ze hebben niet langer het monopolie op het beleid. Beleidsbeslissingen kunnen pas werken als ze ook gedragen worden door de burgers.

Problemen zijn vaak complex en omstreden. Elke oplossing, elke weg naar een oplossing is zelf weer omstreden. Eenvoudige oplossingen zijn nooit zo simpel als ze er op het eerste gezicht uitzien. Daarom vinden we dat participatie een essentieel kenmerk van het beleid zelf moet zijn. Doorheen discussie, debat en samenwerking krijgt het beleid vorm: wat pakken we aan, hoe pakken we dat aan, waarom pakken we wat aan en wie neemt welke verantwoordelijkheid? De dialoog werkt verrijkend en de keuzes zijn vanzelf gedragen door een brede groep van burgers.

Participatie, het deelnemen aan het beleid, kan je op verschillende manieren organiseren. Je kan daar heel ver in gaan of net niet. Met High Five en bij uitbreiding met Voor Ternat kiezen we voor een beleid met de burger als partner, gedragen resultaten en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij willen werken met jouw ervaring, deskundigheid en spontane inzet. We zijn ervan overtuigd dat Ternat daar alleen maar beter van wordt.

Ternat wordt een
vijf-sterrengemeente

Samenwerken loont

Je bereikt meer als je de handen in elkaar slaat. Het loont als burgers, verenigingen en bestuur aan hetzelfde zeel trekken.

Handen uit de mouwen

Je hoeft niet altijd te wachten tot iemand anders het voor jou komt oplossen. We stropen de mouwen op en trekken zelf aan de kar.

Denken op lange termijn

Een goed plan kan je in stukken uitvoeren. We werken met een visie op lange termijn zodat we dag na dag de juiste beslissingen kunnen nemen.

Op naar een warme gemeente

Een gemeente moet een warm nest zijn waar mensen zorgen voor elkaar, waar er plaats is voor ontmoetingen, waar het goed feesten is.

Duurzaam duurt het langst

Verplaatsen, eten, bouwen... het kan allemaal nog duurzamer. Door te groeien naar meer duurzaamheid willen we een deel van de oplossing zijn.