To politics or not to politics

Definitie ‘goede’ politicus!!

Onderscheid te maken tussen een professionele politicus en een politicus op vrijwillige basis:

Professionele politicus:

 • oefent de job uit als hoofdactiviteit en is zijn/haar bijzonderste bron van inkomen;
 • iemand die verbonden is met een politieke partij;
 • hij/zij onderschrijft of deelt de ideologische strekking van deze partij;
 • hij/zij onderschrijft het partijprogramma dat 4-jaarlijks wordt gestemd in een politiek congres en verdedigt het bij de burger;
 • hij/zij onderschrijft de waarden waar deze partij voor staat;
 • omwille van de schaalgrote waarin men actief is (land, gemeenschap of stad/gemeente) is er een zekere afstand tussen de politicus en de modale burger;

De politicus op ‘vrijwillige’ basis:

 • doet aan politiek vanuit een bepaalde overtuiging, een zekere drang om zich te manifesteren;
 • wil de gemeenschap waarin hij/zij actief is mee vooruit helpen/helpen opbouwen via een goed bestuur;
 • sluit zich aan bij een groep van mensen, al dan niet binnen een bepaalde politieke groepering of strekking, die eenzelfde overtuiging mee willen uitdragen;
 • bepaalt voor zichzelf de waarden die hij/zij wil mee uitdragen en doet dit vanuit een bepaalde visie;
 • de betrokkenheid, omwille van de kleinschaligheid (kleinere gemeenschap of stad/gemeente), met de burger is veel dichter waardoor het belangrijk is om het algemeen belang te laten primeren op het eigen belang van de burger;
 • streeft naar een één/twéé relatie met die burger als vriend en niet als kiezer:
  • wat is goed voor de burger?
  • is dat ok voor de gemeenschap?
  • is het realiseerbaar?
  • is het belangrijk en daardoor prioritair?
  • overschrijdt het niet de draagkracht van de gemeenschap?


Reacties (2)