Samen werken aan sportbeleving in Ternat

De nieuwe meerderheidsploeg (CD&V en VOLKS & Voor Ternat) is verheugd vandaag twee grote dossiers te mogen voorstellen.

Gisterenavond werd tijdens de commissie in het kader van een zo groot mogelijke transparantie de gehele gemeenteraad als eerste ingelicht over twee principeakkoorden die gesloten werden door het college van burgemeester en schepenen. Op deze manier wil de meerderheid komaf maken met het gegeven dat de leden van de gemeenteraad belangrijk nieuws moeten vernemen via de pers. Deze open werkwijze zorgt er ook voor dat alle belanghebbenden nog opmerkingen en bijsturingen kunnen doen.

Het eerste is voor voetbalminnend Ternat een historisch dossier. Reeds jaar en dag wordt er in de wandelgangen gesproken over een mogelijke fusie. Vandaag is er tussen de twee clubs ook effectief een akkoord gevonden. De geboorte van KFC Wambeek – Ternat is een feit. Het college nam reeds een principebeslissing dat de gemeente bij een fusie een bijkomend kunstgrasveld kan mee financieren op de site in Wambeek. Hierdoor kunnen alle jeugdspelertjes van onze gemeente in optimale omstandigheden trainen en zich verder ontwikkelen. Elk op zijn tempo. De jeugdwerking was voor ons als meerderheid dé doorslaggevende factor om in dit dossier mee te gaan. Tot slot, maar zeker niét minder belangrijk, zal ook de damesploeg verder kunnen groeien én zal er ruimte voorzien worden om G-voetbal mogelijk te maken binnen onze gemeente. Ook de KLJ-werking zal op de site in Wambeek gerealiseerd worden.

Het tweede dossier is een dossier waarmee we ook die andere grote sport binnen onze gemeente willen ondersteunen. De samenwerking tussen Volleybal Kruikenburg en KBSOT, het schoolbestuur van Sint-Jozef, Sint-Angela en De Brug, verloopt al jaar en dag zeer vlot en transparant. Deze twee partijen zijn ook tot een akkoord gekomen om samen een nieuwe sporthal voor de volleybal en de scholen op te trekken ter vervanging van de oude die al dateert van 1973. Voor dit dossier nam het college ook reeds een principebeslissing om beide partijen te gaan ondersteunen in de verwezenlijking van dit project. Essentieel element hier was - net als bij de fusie van de voetbalploegen - dat de jeugdwerking van volley Kruikenburg centraal staat. Kinderen en jongvolwassenen in een moderne infrastructuur hun talenten laten ontwikkelen. Daarnaast deed de nieuwe meerderheid een aanzet tot een betere inplanting dan oorspronkelijk was voorzien. Zo zal de nieuwe sporthal zo dicht mogelijk bij de t’ Serclaesstraat worden gebouwd, binnen de zone voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Ook zal de voorziene parking van 74 parkeerplaatsen worden teruggebracht tot de wettelijke norm van 35 à 36 plaatsen. Hierdoor wordt er maar minimaal geraakt aan het groene en historisch karakter van het park. Door de zaal naar voor te plaatsen wordt ook het zicht op het kasteel verbeterd. De vrijgekomen zone zal voor lange tijd ingekleed worden als groene speelzone én er wordt een grote fietsenstalling gebouwd voor 250 à 300 plaatsen.

Beide dossiers tonen aan dat samenwerking loont. Met alle partijen aan tafel komt de best mogelijke oplossing uit de bus, ook op financieel vlak. Deze twee dossiers kaderen 100% binnen het bestuursakkoord.Reacties (2)