Waarom? Voor Ternat!

Misschien zullen de meeste Ternattenaren zich reeds de vraag hebben gesteld waarom een 70-jarige zich nog steeds engageert voor een politieke beweging die wil breken met de traditionele politieke geplogenheden van dit land en bij uitbreiding ook in Ternat. Ik heb begrip voor deze bedenking, maar indien ik vanuit mijn politieke ervaring uit het verleden, deze jonge enthousiaste groep kan ondersteunen in de verwezenlijking van hun droom om samen met en voor de burger een breed gedragen beleid te realiseren, dan kan ik niet anders dan me daar opnieuw voor in zetten. We willen met z’n allen het beste voor de burger van Ternat! Wie niet, aangezien elke partij zich op die manier momenteel aan die burger presenteert: De CD&V wil ‘ het beter doen’, SP.A Groen XL wil een ‘beter bestuur’, Open VLD stelt dat zij het ‘gewoon doen’, ….. iedereen heeft nu plots ook het contact met de burger ontdekt. Wij willen het burgerinitiatief al van in het begin vertegenwoordigen, via de lijst Voor Ternat deelnemen aan de verkiezingen en samen met hen, via inspraak en participatie ‘ De zandloperpolitiek ‘ tot uitvoering brengen. Mijn vader zaliger stelde op latere leeftijd de vraag/bedenking aan mijn echtgenote ….‘ is dit het leven’? Wij begrepen deze uitspraak toen niet en dachten dat het een boutade of een profetische bedenking was, maar nu blijven we af en toe eens stilstaan bij deze uitspraak en beginnen wij deze ook beter te begrijpen. Ik heb het voorrecht gehad om al heel wat ervaring op te doen, met vallen en opstaan af en toe eens het deksel op de neus gekregen, maar ook mooie realisaties mee kunnen vorm geven. Ik probeer dan ook de belangrijkste thema’s van onze nieuwe politieke beweging te linken aan mijn levenservaringen:

  • Als vader van 4 volwassen kinderen en grootvader van 5 kleinkinderen: familie is voor mij zeer belangrijk en een bron van inspiratie;
  • Als één van de trekkers, het oudercomité van de gemeenteschool van Wambeek opnieuw doen opstaan;
  • Samen met een aantal goede vrienden aan de wieg gestaan van de oprichting van het jeugdvoetbal in Wambeek en gedurende 25 jaar met volle overtuiging het jeugdvoetbal verder uitgebouwd en een plaats gegeven in het Wambeeks voetballandschap;
  • Een professionele loopbaan uitgebouwd waarin ik het geluk had om veel kennis en kunde te kunnen vergaren, ook op politiek vlak en de daarbij horende politieke netwerken weten te ontdekken die een belangrijke rol spelen in vele bestuurlijke verwezenlijkingen. Waarom zou ik al deze levenslessen, die ik gedurende 40 jaar heb opgebouwd aan de kant schuiven en die niet meer ter beschikking stellen van een groep grotendeels jonge Ternattenaren, die samen met al de burgers van Ternat, deze prachtige gemeente verder willen uit- en opbouwen? Ik kies er daarom voor om ze te delen met deze groep en ze te steunen in hun mooie ambitie. Ook dat is ….‘het leven’!!!

ArmandReacties (2)